HST Home Sleep Test

Den perfekte partner for utredning av insomnia

HST og Tablet
Pas med HST
Tablet1
Workflow
Rapport utsn
Norm vs insom

INSOMNIA - Den mest utbredte og udiagnostiserte søvnforstyrrelsen

30 % av den voksne befolkningen lider av søvnløshet sammenlignet med 3-5 % OSAS.*


Home Sleep Test (HST) er en kostnadseffektiv, brukervennlig og hjemmebasert søvnscreener som kan bestemme søvnstadier, søvnforstyrrelser og resulterende søvnfragmentering ved cortical arousals. Takket være dens kompakte design og  få kabler, gjøres påkobling veldig enkelt. HST registrerer pålitelig EEG, EOG, EMG, impedans, omgivelseslys, aktivitet, posisjon og lyd for snorking.


Effektiv og kostnadsbesparende insomnia screening

  • Objektiv bestemmelse av søvnstadier
  • Opptak av EEG/EOG, EMG, kontinuerlig impedans, lys, aktivitet, posisjon og lyd (snorking)
  • Enkel påkobling hjemme av pasienten selv
  • Deteksjon av cortical arousals og søvn fragmentering
  • Skybasert analyse programvare i samsvar med AASM guidelines(kryptert data overføring)
  • Mulighet for opptak over flere netter*American Academy of Sleep Medicine, 2014