ABPM Pro

ABPM Pro - tradisjon møter innovasjon

ABPMpro_stående
ABPMpro_pasient_1024x512
ABPM-pro_enhet_1200x600-1024x512
Mansjett_EKG_1200x600-1024x512
ABPMpro_24hmåling-1024x512

ABPM Pro


ABPMpro er en kompakt og brukervennlig, langtids blodtrykksmåler som gir høy diagnostisk verdi ved at den samtidig og kontinuerlig registrerer aktigrafi, kroppssposisjon og hjertefrekvens. Med eksterne sensorer kan ABPMpro oppgraderes til et Holter-EKG og kontinuerlig blodtrykksmåling basert på Pulse Transit Time (PTT), slik som SOMNOtouch NIBP. Når alle eksterne sensorer er benyttet (oscillometrisk / PTT) kan du sammenstille oscillimetriske blodtrykkverdier med de som er utregnet via PTT. Dette gjør at ABPM Pro er enestående i sin klasse når det kommer til nøyaktige og pålitelige blodtrykksmålinger ettersom begge metodene brukes, tradisjon møter innovasjon.