PRODUKTER

SOMNOtouch RESP


Den minste, letteste og mest kompakte polygrafen med fullfarge berøringsskjerm på markedet. Enkel og initutiv i bruk for pasient og klinikk med meget lave driftsutgifter.

SOMNOtouch NIBP - 24 t blodtrykk/EKG


24 t blodtrykk uten mansjett og med tilleggsparametere som holter EKG, SpO2, aktivitet og PWV. Maksimal komfort for pasient og minimal balastning på klinikk.
ABPMpro - 24 t blodtrykk/EKG

SOMNO HD - PSG/PG/EEG


SOMNO HD Eco


SOMNOscreen Plus 


HST - Home Sleep Test