PRODUKTER

SOMNOtouch RESP


Den minste, letteste og mest kompakte polygrafen med fullfarge berøringsskjerm på markedet. Enkel og initutiv i bruk for pasient og klinikk med meget lave driftsutgifter.

SOMNOtouch NIBPSOMNO HD


SOMNO HD Eco


SOMNOscreen Plus 


HST - Home Sleep Test